Betaling zomercompetitie

Beste captains..

Het inschrijfgeld € 25,- voor de zomercompetitie moet overgemaakt worden op:

 

NL46 INGB 0003 8806 47
t.n.v. SALLANDSE DART COMPETITIE te Zwolle

onder vermelding van teamnaam.

De wedstrijdcommissie