Inschrijfgeld € 10,- overmaken op IBAN NL46 INGB 0003880647 t.n.v. Sallandse Dart Competitie te Zwolle met vermelding van naam en lidnummer.

Lijst met huidige inschrijvingen