D.O.N.H.N. – SDC Heren 08 nov. 2014

Wijhe, 8 nov. 2014. SDC uit tegen D.O.N.H.N.

Gerben den Hoed  stond als eerste aan de oche. Gerben speelde wisselvallig, goede momenten afgewisseld met slechte. Gerben was in zijn single niet in goeden doen en verloor helaas met 3  –  1. Gerben had nog wel een 139 finish.

Martijn Frederiks stond in de tweede partij aan de oche, ook Martijn was niet in goeden doen. Tijdens het ingooien ging alles perfect maar in de partij kwam Martijn te kort, wisselvallig, de partij werd dan ook met 3-1 verloren.

In de derde partij stond Jeff Visser aan het bord, ook Jeff kwam er niet aan te pas in zijn partij. Net  als Gerben en Martijn was Jeff wisselvallig en kwam helaas duidelijk te kort ten opzichte van zijn tegenstander. De partij werd helaas met 3-0 verloren.

Johan de Ruiter stond in de vierde partij aan de oche. Ook hij had niet helemaal zijn dag, stond niet sterk te gooien, kwam niet in zijn spel en kon niet voorkomen dat hij de partij met 3-1 verloor.

Rob Groten stond in de vijfde partij aan het bord. Rob stond bij vlagen en net op het juiste  moment goed te gooien. In deze partij moest de vijfde leg de beslissing brengen, deze vijfde leg werd bekwaam afgemaakt door Rob, de partij werd zodoende met 3-2  gewonnen. Het eerste puntje was binnen, de ban was gebroken.

Ronald Lenderink stond in de zesde  partij aan het bord.  Ronald deed wat we van hem mogen verwachten; zijn partij bekwaam afmaken met goed spel. De partij werd met 3-1 gewonnen.

In de zevende partij stond Richard Koster aan de oche. Richard speelde goed, had een taaie tegenstander die zich zomaar niet gewonnen gaf. Richard was wel degene die in de vijfde leg de beslissing forceerde en zodoende de winst naar zich toe trok, 3-2 werd het voor Richard.

Marco Zandbergen stond in de achtste partij aan het bord. Ook Marco was niet helemaal in goeden doen, te wisselvallig, checken  wilde niet gelukken, de partij ging met 3-0 verloren.

In de negende partij stond Rick Achterhoek aan de oche, het ging Rick ook niet altijd goed af in zijn single, niet zo sterk als anders, maar hij wist de partij met  3-0 te winnen, wel verdiend trouwens.

De tussen stand na de single ’s was 5- 4  voor onze  tegenstanders. Er was werk aan de winkel,het moest in de koppels gebeuren.

De  volgende koppels werden gevormd.

Ronald-Marco, Jeff – Rob, Richard- Dennis v.d. Maten en Johan – Rick.

Ronald en Marco stonden als eerste koppel aan het bord. Dit was een mooie partij,  ze waren aan elkaar gewaagd, om en om werden de legs gewonnen in de vijfde leg werd de partij beslist in hun voordeel, het werd 3 – 2.

In het tweede koppel stonden Jeff en Rob aan het bord, dit was een spannende partij, ze kwamen met 2-0 achter trokken met goed spel de partij weer gelijk.

In deze partij moest de vijfde leg de beslissing brengen deze leg ging helaas verloren, jammer was niet nodig geweest. Ze verloren de partij met  3 – 2.

Richard en  Dennis stonden in het derde koppel aan het bord. Ook in deze partij werden de legs om en om gewonnen, ook hier moest de vijfde leg de beslissing brengen deze leg werd door onze jongens gewonnen met 3-2  werd de partij gewonnen. Spannend was het wel alle legs waren close.

Johan en Rick stonden als vierde koppel aan het bord, zij wonnen na een zeer spannende  partij met 3-1. Het checken was goed verzorgd.

Na de koppels was de tussenstand 7-6  voor ons; het ging de goeie kant op.

Nu de trio ‘s, nu even doorpakken we kunnen de wedstrijd winnend afsluiten, even de focus houden.

De trio ’s werden als volgt gevormd.

Jeff – Johan en Rick, Gerben – Rob en  Dennis, Ronald – Richard en Marco

Alle drie de trio ’s werden verdiend gewonnen. Onze jongens stonden goed te gooien, tegenstanders speelden ook goed, maar konden niet verhinderen dat alle trio ’s naar onze kant  vielen. Goed gespeeld.

Trio 1 : 2 – 0 winst, trio 2:  2 – 0 winst,  trio 3  2 – 1 winst

De tussen stand  was nu  10 – 6  voor ons. De zo begeerde  en gewenste winst was er en dik verdiend.  Zo terug komen van een 4 – 0  achterstand, knap gedaan jongens !!

Drie  wedstrijden  gespeeld alle drie gewonnen volle bak tot dusver, knap.

Nu nog de  solo,deze werd gespeeld door Gerben.

Gerben speelde veel beter in de solo als in zijn single, we zagen weer de ouwe Gerben, goed gooien en knokkend  voor de overwinning. De vijfde leg moest na een spannende partij, ze waren aan elkaar gewaagd, de beslissing brengen, Gerben wist de vijfde leg in zijn voordeel te beslissen.

Top Gerben, goed terug gekomen. De  wedstrijd werd met 11 – 6 gewonnen.

Een fantastisch resultaat, tegen een goede tegenstander.

Klasse jongens.

De volgende tegenstander is RDO – thuis op 20 december. Supporters zijn van harte welkom.

Tot dan.  Dartgroet Albert.