Bestuur envelope
Voorzitter Jos Groen 06-43358206 envelope
Secretaris Renske Schuttert 06-23073755 envelope
Penningmeester Nathan Blokker 06-11486233 envelope
Bestuurslid Michel Kamp 06-50636199 envelope
Ledenadministratie Erwin Jalving 06-12431272 envelope
Wedstrijdcommissie envelope
Wedstrijdleider Jan Albert Bentum 06-43358203 envelope
Divisieleider Ere en 1ste Henk Barneveld 06-43358207 envelope
Divisieleider 2e div. Arjen Vonder 06-52031554 envelope
Divisieleider 3e div. Michel Kamp 06-50636199 envelope
Divisieleider 4e div. Jan Albert Bentum 06-43358203 envelope
Jeugd
Jeugd-leider  Maurice Locht  06-21998770 envelope
Beroepscommissie envelope
Gerrit Meijer
Erik Reuvekamp
Baancontrole-commissie envelope
Jan Albert Bentum
Henk Barneveld
Aaron voor ’t Hekke
Erwin Jalving