Aanpassing reglementen nieuwe seizoen

Beste mensen,

Met de ALV zijn er een tweetal reglementswijzigingen goedgekeurd te weten:

  • In de 1e divisie speelt met een round robin ipv de teamronde (overige spelformat blijft gelijk).
  • Aanvulling reservespeler:  Artikel 7 lid 6 van onze reglementen geldt niet voor de 3e en 4e divisie. In de 3e en 4e divisie mag er geleend worden in dezelfde poule

Een en ander is ook aangepast in de reglementen.

Namens het bestuur en commissies wens ik jullie een gezellig en sportief seizoen toe

Jos Groen (voorzitter)