Algemene Leden Vergadering is op 16 April bij de Slinger in Wijhe

Beste mensen,

De ALV zal dit jaar plaatsvinden op maandag16 april. Dit jaar wat later omdat in het 1e weekend Pasen valt en deze datum beter uitkwam voor ons Administratiekantoor van Carola Mulders.

De stukken zijn zo goed als klaar en zullen eerdaags verstuurd worden naar alle captains.

Nieuw dit jaar is dat de vragen v.w.b. notulen, financiële verantwoording en begroting vooraf schriftelijk bij ons aangeleverd moeten worden. Dit maakt dat wij ons als bestuur goed voor kunnen bereiden en met fatsoenlijke antwoorden kunnen komen. Tevens zal dit de voortgang van de vergadering positief beïnvloeden.

Alvast een (ander) schot voor de boeg:

Tijdens de ALV vorig jaar is ons gevraagd in te teren op ons spaargeld. Een van de opties was om alle vrijwilligers in aanmerking te laten komen voor een vrijwilligersvergoeding. Hier hebben we bewust niet voor gekozen. We hebben o.a. in de jeugd ge-investeerd, daarnaast is er voor een nieuwe opzet gekozen t.a.v. de nacompetitie en prijsuitreiking, wat ook fors meer geld kost en waar alle leden welkom zijn. Tevens is het zo dat de jaarlijkse contributie voor Teambeheer omhoog is gegaan en we hebben meer kosten aan de website dan voorheen (oude site).  Vandaar de negatieve begroting

Dit alles houdt wel in dat wanneer we deze nieuwe weg in (moeten) gaan er een contributieverhoging van ongeveer         € 10,- aan zal komen in het seizoen 2020  -2021 om het jaarlijkse tekort van de rond € 8000,- op te vangen.

Maar hierover wisselen we graag van gedachten met jullie

Jos Groen