ALV 2023

Beste mensen,

De Algemene Leden Vergadering wordt dit jaar gehouden op maandag 27 maart om 20.00 uur in Zalencentrum Mansier Paralleweg 2 te Nieuwleusen.

Nadere informatie en bijbehorende stukken worden zo spoedig mogelijk per mail naar de captains gestuurd.

nb.:

Indien u zelf een agendapunt wil inbrengen kan dit uiterlijk tot een week voorafgaand aan de ALV toegelicht en getekend door 5 leden. Een getekend document mag per mail verstuurd worden naar bestuur@sdcdarts.nl

Jos Groen (voorzitter)