Besluiten ALV

Beste mensen, Op donderdag 28 april hebben we na twee jaar onze ALV weer gehouden.

Om het bestuur niet wil dat jullie moeten wachten tot de notulen verspreid worden hier alvast een opsomming van de besluiten en eventuele belangrijke punten

6 Leden hadden de moeite genomen om de vergadering bij te wonen. 1 team en een lid hebben afgezegd

  • De hoge kosten van de LACO moeten naar beneden. We kunnen niet meer 1/3 van onze begroting beschikbaar stellen voor een relatief kleine groep darters.
  • Een aantal mannen is na overleg met bestuur gestart om een LACO team te formeren die zoveel mogelijk kostenneutraal zal zijn.
  • Carola van ‘Mulders, zaken op orde’ geeft uitleg over onze financiële situatie
  • De ALV verleent het bestuur decharge
  • Kascommissie blijft bestaan in zelfde samenstelling
  • Begroting is akkoord
  • Omdat er twee jaar geen ALV is geweest lopen we achter met de bestuursverkiezingen. De ALV gaat akkoord om vanaf de volgende ALV weer bestuursverkiezingen te doen. Het voltallige bestuur blijft dus zitten.
  • Contributieverhoging van € 1,- per seizoen de eerste 5 jaar. Dit oa ivm contributieverhoging NDB met € 5,- ALV akkoord

Jos Groen