Bestuurscrisis Nederlandse Dart Bond

Beste mensen,

Momenteel is er binnen het bestuur van de NDB sprake van een forse bestuurscrisis. Er was altijd al sprake van een tekort aan bestuursleden. De bedoeling is dat het NDB bestuur bestaat uit 7 personen. Dat was echter 5 en met het vertrek van Johan vorig jaar was het aantal nog maar 4.

Op 18 januari j.l. is Edwin Bressers (Secretaris) per direct vertrokken. Als reden gaf hij aan dat er fundamentele meningsverschillen zijn tussen hem en de nieuwe voorzitter Tim Oosterbroek over het aansturen van de NDB.

Vanwege die fundamentele verschillen van inzicht tussen de bestuursleden En het schromelijke tekort aan bestuursleden heeft de NDB een Bijzondere Algemene Leden Vergadering uitgeschreven. Deze vindt plaats op zaterdag 3 maart en ik zal de BALV als afgevaardigde van de SDC bijwonen. Ik zal volgende week een terugkoppeling geven van de stand van zaken.

Jos Groen