Claims

Beste mensen, Er is momenteel veel te doen om geclaimde wedstrijden. Nu we tegen het einde van de competitie aanlopen lijkt het er op dat teams die strijden om de bovenste plaatsen voordeel hebben bij een geclaimde wedstrijd omdat ze er op het eind 1 of 2 punten bij krijgen (vanwege het gemiddelde). Teams die eerst bovenaan stonden en na de bijtelling een plaats zakken voelen zich benadeeld.

Enige nuance is hier op zijn plaats.

Uiteraard vinden wij als bestuur en commissie het jammer dat er zoveel geclaimd is. Het valt op dat de teams die hoog staan claimen en teams die lager staat laten claimen. Een reden voor teams om een wedstrijd dan maar te laten claimen komt ongetwijfeld ook voort uit het feit dat het er voor velen niet echt toe doet dit jaar..je kunt niet degraderen.

Voor teams die claimen is het per definitie niet zo dat zij hier beter van worden. Speelt een team die eerste of tweede staat tegen een team die (bijna) onderaan staat is de kans groot dat er met grote cijfers gewonnen kan worden. Er vallen dan meer punten te behalen dan wanneer de wedstrijd wordt geclaimd, 8 of 9 in plaats van 5 (+ 2 aan het eind van de competitie).

Het is ook niet zo dat teams die claimen er sowieso 2 punten bij krijgen. Als je gemiddelde aan het eind van het seizoen 5 is krijg je er niks bij, bij een gemiddelde van 6 krijg je 1 punt per geclaimde wedstrijd en bij een gemiddelde van 7 2 punten enz.

Ook is het volgens ons niet zo dat teams, zoals door sommigen verondersteld wordt, express gaan claimen om er beter van te worden, want dat is dus niet zo.

Mochten jullie na het lezen nog steeds vragen hebben, schroom niet maar bel of mail

Jos Groen (voorzitter)