Competitie 16 – 17 definitief

Beste mensen,

Iedereen heeft de afgelopen week kunnen reageren op de voorlopige indeling. Vanavond hebben we de laatste hand gelegd aan de nieuwe competitie-indeling. We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met voorkeuren, wensen en onmogelijkheden van de diverse teams en locaties.

Wat ons betreft is de indeling nu dan ook definitief. Wijzigingen zijn alleen mogelijk als er sprake is van zwaarwegende belangen en / of eventuele fouten van onze kant. Wijzigingen zullen vanaf nu alleen nog maar doorgevoerd worden na overleg met- en goedvinden van alle betrokken partijen.

Rest mij nog om eenieder een fijne vakantie te wensen

Jos Groen (voorzitter)