Corona-toegangscontrole

Beste mensen,

Nu we een aantal competitierondes achter de rug hebben krijgen we van diverse teams te horen dat niet alle horecagelegenheden de door de Overheid opgelegde  maatregelen uitvoeren; de check op het Corona-toegangsbewijs. Er zijn spelers / teams die aangeven dat ze zich absoluut niet veilig voelen als ze in zo’n horecagelegenheid moeten darten. 

Als bestuur van de SDC nemen we deze signalen serieus. 

We gaan de horecagelegenheden niet aanspreken om de maatregelen uit te voeren. Dat is aan de betreffende horeca zelf. Zij bepalen zelf wat ze wel of niet doen. 

Tevens gaan we spelers niet aanmoedigen om er voor te zorgen dat men een Corona-toegangsbewijs heeft. Ook dat is een keuze die de betreffende speler zelf maakt.  

In verband met deze onvoorziene omstandigheid passen wij in het belang van ieders veiligheid het reglement tijdelijk aan.  

Afzeggen

Teams die bij hun uitwedstrijd constateren dat de coronamaatregelen niet worden toegepast (controle op Corona-toegangsbewijs) en zich daardoor niet veilig voelen om de wedstrijd te spelen hoeven deze wedstrijd niet te spelen en mogen de wedstrijd claimen. 

Teams mogen vooraf contact opnemen met de locatie of er gecontroleerd wordt. Uiteraard dient er ook contact te zijn tussen de beide teamcaptains.

Uiteraard staat het teams vrij tegen de claimtoewijzing in beroep te gaan bij de Geschillencommissie van de SDC. 

Claims die om deze reden al zijn uitgevoerd zullen opnieuw beoordeeld worden

Namens bestuur en wedstrijdcommissie

Jos Groen (voorzitter)