Dit seizoen geen LACO competitie

Beste mensen,

Het bestuur heeft besloten om dit jaar geen teams mee te laten doen aan de LACO competitie. Uiteraard vinden wij dit een heel vervelend en ook een laat besluit. Ik zal hieronder duidelijkheid verschaffen en onze beweegredenen weergeven.

Afgelopen week liet onze thuisspeellocatie de Coelenhage ons weten dat zij door de Coronacrisis de prijzen van de zaalhuur voor onze lacoteams moet verhogen. Tevens kon het eten niet meer volledig gesponsord worden en zouden wij voor onze spelers (en de gasten) een bedrag per persoon moeten bijdragen. Uiteraard hebben we begrip voor het besluit van de Coelenhage maar dit betekent voor ons een veel te forse verhoging van de kosten.

Omdat we dit jaar geen contributie ontvangen missen we ruim € 35.000, – op de begroting.

Dit alles maakt dat we erg voorzichtig moeten zijn met het uitgeven van het geld. We willen niet het risico lopen om in de rode cijfers terecht te komen.

Wij vinden het jammer dat het zo moet gaan en hadden graag eerder duidelijkheid gegeven. Maar bovenstaand heeft ons ook overvallen.

We hopen dat wij en de horeca er volgend jaar weer beter voorstaan en er meer mogelijk is.

Jos Groen (voorzitter)