Eindstand-berekening poules met minder teams

Beste mensen,

In de 3e divisie zijn een aantal poules met minder dan 14 teams. Voor promotie naar de 2e divisie en voor de nacompetitie is het belangrijk om te weten welke teams de beste nr 2 en beste nr 3 zijn geworden. We gaan dit via de volgende methode berekenen.

 

Er wordt per team een gemiddelde van het aantal gewonnen punten berekend. Dit wordt vermenigvuldigd met het aantal gemiste wedstrijden en bij de totaal stand opgeteld zodat alle teams die in aanmerking komen voor een 2e danwel 3e plek op een gelijk aantal wedstrijden staat als in een poule van 14 teams.

namens de wedstrijdcommissie

Jos Groen (VZ)