Extra agendapunt ALV

Beste mensen,

Afgelopen week is het verzoek binnengekomen om een agendapunt aan de ALV d.d. 16 april 2018 toe te voegen. Het verzoek voldoet aan de gestelde eisen; een week voorafgaand aan de ALV, met schriftelijke onderbouwing ingediend en voorzien van 5 handtekeningen van actieve leden.

Toegevoegd wordt agendapunt 11 a: Verzoek om in de 1e divisie een round-robbin te spelen in plaats van de bierronde. Reglement voor dit punt dan gelijk aan de ere-divisie.

Het verzoek zal bij stemming worden goedgekeurd dan wel afgewezen.

Jos Groen (voorzitter)