Gastspeler

Artikel 22: Slotbepaling.

Op alle artikelen zijn de algemene regels van redelijkheid en billijkheid van toepassing. In alle gevallen waarin deze artikelen niet voorzien beslist het bestuur.

Het bestuur is van mening dat vwb het gebruik maken van een gastspeler het reglement niet in alle gevallen voorziet en heeft geconstateerd dat er niet altijd sprake is van redelijkheid en billijkheid.

Derhalve heeft het bestuur besloten om de regel voor wat betreft het gebruik maken van een gastspeler per direct aan te passen en met ingang van heden in te laten gaan.

Het is een gastspeler niet toegestaan in te vallen in een team wat uitkomt (of in het lopende seizoen is uitgekomen) in dezelfde poule als waar de gastspeler speelt (of het lopende seizoen heeft gespeeld). Een team kan maximaal gebruik maken van 1 gastspeler per competitiewedstrijd

Alle captains hebben deze tekst per mail ontvangen.

In seizoen 16-17 zal deze tekst toegevoegd zijn aan de reglementen.

Namens het bestuur,

Jos Groen (voorzitter)