Invoeren wedstrijdformulier

Beste mensen,

Namens de wedstrijdcommissie wil ik jullie (met name de captains) er op wijzen dat de wedstrijdformulieren binnen 3 dagen na de speeldatum in Teambeheer ingevoerd moeten zijn. Bij het te laat invoeren kan het team gestraft worden.

Momenteel komt het te vaak voor dat teams veel te laat inleveren en dat is niet de bedoeling.

namens de wedstrijdcommissie Jos Groen (voorzitter)

Artikel 11 lid 3:

Uitslagen dienen uiterlijk 3 dagen na de speeldatum in Teambeheer te zijn ingevoerd. Indien de uitslagen binnen 3 dagen niet zijn ingevoerd volgen sancties (artikel 19.4). Indien om wat voor reden ook hieraan niet kan worden voldaan, dient er binnen de gestelde termijn contact opgenomen te worden met de wedstrijdleider.

Artikel 19 lid 4:

Indien wedstrijdformulieren niet of te laat ontvangen worden en de teamcaptain kan niet bewijzen dat hij deze heeft opgestuurd, krijgt het team, bij een eerste keer te laat insturen 2 strafpunten. Bij een tweede keer 4 strafpunten, bij iedere volgende keer te laat 4 strafpunten en het in mindering brengen van de behaalde wedstrijdpunten. Als bewijs van verzending kunnen dienen, een verzendbewijs van de mail, het bewijs van een aangetekend schrijven of de log van een binnenkomende fax.Tevens ontvangen alle teamleden een e-mail met het aantal strafpunten van het team op dat moment en de mededeling dat bij 15 strafpunten of meer uitsluiting volgt zoals in art.19 – lid 15 omschreven. Ieder teamlid is zelf verantwoordelijk voor een goed werkend email adres. Wanneer het totaal van 11 strafpunten is bereikt ontvangt men een brief.