Najaars ALV NDB

beste mensen,

Zaterdag 30 november was de Najaars ALV van de NDB. Namens de SDC heb ik deze bijgewoond

Omdat ik alleen was heb ik een machtiging gehad van een tweede bestuurslid omdat je allen geen stemrecht hebt indien dat nodig zou zijn.

Hieronder een kort verslag

Jos Groen (voorzitter)

Beste lidorganisaties,

 

Op zaterdag 30 november jl. heeft de najaars ALV van de NDB plaatsgevonden. Voor de Algemene Ledenvergadering van de NDB worden de bestuursleden van alle aangesloten lidorganisaties en verschillende gasten uitgenodigd. In totaal waren 14 van de 25 aangesloten lidorganisaties aanwezig, te weten: WBDF, RDB, DVS, DONHN, FDB, PDB, KDO, VDO, RDO, SDC, DBMN, DORA, DVO, DBA. We hebben een terugblik gegeven op de belangrijkste evenementen en competities die hebben plaatsgevonden en vooruitgekeken naar de komende (topsport)evenementen en het NDB Rankingseizoen. Daarnaast zijn de volgende zaken besproken en/of besloten:

 

Notulen voorjaars ALV 2019

De notulen van de algemene ledenvergadering van 15 juni 2019 zijn na enkele kleine correcties vastgesteld, deze kunt u hier terugvinden.

 

Jaarplan en begroting 2020

Tijdens de ALV is het jaarplan 2020 en bijbehorende begroting 2020 besproken en vastgesteld. Beide documenten zijn hier te vinden.

Ontwikkeling NDB en dartssport
We hebben met de Nederlandse selectie prachtige resultaten behaald op zowel de Winmau Six Nations Cup in eigen land, als op het EK Jeugd, het JDC WK en het WDF WK. We hebben stil gestaan bij het verloop van deze evenementen en de prachtige prestaties. Ook hebben we de nieuwe Nederlandse selectie voorgesteld en zijn we dieper ingegaan op het verloop van de World Masters en hebben we vooruitgeblikt op het BDO WK. Ook onze eigen toernooien en competities hebben we besproken, zoals de SuperLeague, LaCo, Finaledagen, Dutch Open Darts, NDB Masters en het NDB Ranking seizoen.

Overige onderwerpen

  • We hebben stilgestaan bij de huidige ontwikkelingen rondom de WDF en BDO.
  • We hebben alle lidorganisaties uitgenodigd voor een overleg omtrent meerwaarde voor lidorganisaties en leden. De uitkomsten daarvan willen we meenemen in ons nieuwe meerjarenbeleidsplan welke volgend jaar opgesteld gaat worden.
  • De NDB doet een oproep om het NDB bestuur te komen versterken. Bekijk hier de vacatures voor een leuke functie binnen het NDB bestuur.

Het complete verslag van de ALV wordt gepubliceerd zodra deze vastgesteld wordt tijdens de volgende ALV, gepland in het voorjaar van 2020.
Afwezig met kennisgeving waren: DBBR, DSWN, RD, ZDF, DOT, TDV, RDF, DOGD, BDC.
Afwezig zonder kennisgeving waren: DVK, DID.

Wij danken alle aanwezigen voor een vruchtbare vergadering.

Met vriendelijke groet / Kind Regards,

Nederlandse Darts Bond / Dutch Darts Association

Bestuur en kantoor NDB

Archimedesbaan 7
3439 ME Nieuwegein

T +31 (0) 30 2081 180

E info@ndbdarts.nl

www.ndbdarts.nl