Privacy verklaring

Beste mensen,

In het kader van de nieuwe Privacy wet AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) heeft het bestuur een privacyverklaring op haar website geplaatst.

De verklaring is te vinden onder het kopje ‘Informatie’.

We verzoeken iedereen hier kennis van te nemen

Mocht een en ander vragen opleveren dan horen we dit graag.

Jos Groen (voorzitter)