Samenvattingen bestuursnotulen online

Beste mensen,

Op de website staan samenvattingen van de bestuursnotulen. Ze zijn te vinden onder het pulldown-menu ‘Informatie’ en dan ‘Bestuursinformatie’

 

Jos Groen