Seizoen 20 – 21 ten einde

Beste mensen, 

Naar aanleiding van de persconferentie van 08 december en op advies van de NDB heeft het bestuur helaas moeten besluiten om dit seizoen te beëindigen.

Het ziet er niet naar uit dat de horeca op tijd open mag gaan. Voor ons als SDC jammer en vervelend maar triest voor de horeca. Ik zal hieronder puntsgewijs aangeven hoe we verder gaan.

  • Alle inschrijvingen blijven bestaan en worden doorgeschoven naar seizoen 21 – 22
  • Er hoeft voor seizoen 21 – 22 niet opnieuw contributie betaald te worden.
  • Het staat een ieder vrij om zich terug te trekken en het inschrijfgeld terug te vragen
  • De inschrijfmodule in teambeheer zal weer open gezet worden. Voor nieuwe teams en ook voor de teams die zich vanwege de Corona niet opgegeven hadden.  
  • Aanpassingen in je huidige team kun je doen zodra het seizoen begonnen is 

Consequenties van bovenstaande:

Een jaar geen contributie innen betekent voor ons een verlies van ongeveer € 40.000,- . Voor dit seizoen sparen we echter ook kosten uit zoals: 

  • Laco (€ 9000,-) 
  • Gesloten Salland (€ 4000) 
  • Prijzen, nacompetitie, divisie en bekerkampioenschappen (€ 2000,-)
  • Afdracht aan de NDB (€ 13.000) 

In totaal dus € 28.000 minder kosten. Echter de overige kosten blijven wel zoals website, afschrijving, bestuurskosten, kantoorkosten en algemene kosten (oa verzekeringen). Dit is samen ongeveer € 11.000,- en dat missen we dus aan inkomsten. 

In overleg met onze kantooradministratie zullen we bekijken hoe we straks weer op ons oude en veilige gezonde financiële niveau gaan komen. Dat kan dus betekenen dat we een (éénmalige) contributieverhoging moeten doorvoeren.

Dit zal op termijn voor jullie zichtbaar zijn in de begroting die op enig moment besproken zal worden tijdens de eerstkomende ALV. 

Mocht bovenstaande vragen oproepen kunnen jullie natuurlijk contact met ons opnemen.

klik hier voor telefoonnummer en emailadressen

Rest mij niet veel anders dan jullie ondanks alles toch fijne feestdagen en een gezond en sportief 2021 te wensen. 

Namens het bestuur 

Jos Groen (Voorzitter)