Voortgang nieuwe indeling

Beste mensen,

De inschrijving is gesloten. Er hebben zich in totaal 192 teams opgegeven. 23 Teams zijn niet terug gekomen of zijn opgegaan in andere teams. Er zijn 14 nieuwe teams ingeschreven.

Afgelopen maandag heeft het bestuur in samenwerking met Albert de poule indeling voor het nieuwe seizoen gemaakt.

Omdat de meeste leden hebben aangegeven dat de voorkeur naar een vaste speelavond gaat hebben we dat alas uitgangspunt genomen , echter jullie zullen begrijpen dat we niet altijd aan dat verzoek hebben kunnen voldoen omdat je nooit helemaal goed uitkomt. Daarnaast proberen we rekening te houden met de afstanden..

Deze week (11-07 – 17-07) gebruiken we om te controleren of de basis indeling goed staat. Volgende week (18-07 – 24-07) gaat Nathan de wedstrijdschema’s maken.

25 juli of zoveel eerder komt alles online te staan. De eerste week van augustus gebruiken we om de probleemgevallen op te  lossen waarna op 8 augustus de indeling in principe definitief wordt.

We zijn dan royaal op tijd klaar. Zoals we er nu naar kijken start de competitie in week 36 (5 september)

Alvast vooruitlopend op het eind van het volgend seizoen kan ik al meedelen dat de nacompetitie en kampioenswedstrijden allemaal in 1 weekend op 1 locatie gespeeld zullen worden. Nadere uitleg volgt nog.

Houdt de site, Facebook en Twitter in de gaten…daar volgen de updates.

Jos Groen (voorzitter)