We mogen weer darten

Beste mensen, De Nederlandse Dartbond heeft zich samen met de Nederlandse Biljart Bond erg ingespannen om het voor elkaar te krijgen dat we weer op ‘normale’ manier mogen en kunnen darten.

Inmiddels is de opgave voor de competitie gestart en we gaan er van uit dat we gewoon in de eerste week van september weer kunnen beginnen

Het volledige protocol verantwoord darten vind je hier

Kijk voor de volledige berichtgeving op www.ndbdarts.nl

Hieronder een stuk over de 1,5 meter zoals dat op de NDB site staat

Tijdelijk loslaten van de 1,5 meter afstand tijdens het sporten

Ook tijdens het sporten dient waar mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag de 1,5 meter afstand tijdelijk, zo kort mogelijk, losgelaten worden;

  • houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is, de sporter meetelt als publiek en de 1,5 meter afstand dan moet aanhouden: tenzij je direct de locatie verlaat;
  • zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het succes wensen voorafgaande aan de wedstrijd (geen handen schudden o.i.d.) of het vieren van een overwinnings-moment.
  • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
  • daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner;
  • Bovenstaand artikel betreft een passage uit het protocol verantwoord darten. Indien je gaat darten, een wedstrijd of competitie organiseert en/of recreatief laat darten in je locatie is het te allen tijde van belang om het volledige protocol aandachtig door te lezen. Hier kun je het volledige protocol verantwoord darten vinden op de website van de NDB.

Sporten in de horeca / vaste zitplaats

Het beoefenen van sport- en spelactiviteiten in de horeca is toegestaan. Echter blijft in de horeca placeren verplicht. Onder placeren wordt verstaan het aanwijzen van een zitplaats of in het geval van sport- en spelactiviteiten het aanwijzen van een afgebakend gebied waar gebruik van kan worden gemaakt voor de activiteit. Bij placering in de vorm van toewijzing van een afgebakend gebied gaat het om de beoefening van de activiteiten. Bij het kijken naar sport- en spelactiviteiten bestaat placeren uit het aanwijzen van een zitplaats. Sportbeoefening in de horeca dient wel altijd in overleg met de uitbater te gebeuren. Die is immers verantwoordelijk als de NVWA of een BOA komt inspecteren.